OGŁOSZENIE

Na podstawie Umowy z Powiatem Sandomierskim nr ZP/9/2021 z dnia 28.07.2021 r., na terenie m. Czyżów Szlachecki wykonywana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie swoich działek i udzieleniu informacji o jakie będą pytać geodeci. 

Czynności wykonuje OPGK Rzeszów SA, Samodzielna Pracownia Stalowa Wola, tel. 15 842 05 06.

Z poważaniem: Kierownik Projektu: Krystyna Derlatka