Obchody 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Katarzyna Kondziołka
Burmistrz Zawichostu

serdecznie zaprasza na uroczyste obchody
103. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

PROGRAM:

10 listopada 2021 r. (środa) – wydarzenia towarzyszące
godz. 10.50STRAŻNICA OSP W ZAWICHOŚCIE
„Lekcja historii” – program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście – wydarzenie dla uczniów.
godz. 15.00RYNEK DUŻY W ZAWICHOŚCIE
„Młodzież dla Niepodległej” – program Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej
im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście oraz seniorów Dziennego Domu Pobytu w Zawichoście.
11 listopada 2021 r. (czwartek)
godz. 12.00KOŚCIÓŁ PW. JANA CHRZCICIELA W ZAWICHOŚCIE
Msza Święta z udziałem władz samorządowych.
Parada Niepodległości z udziałem Stowarzyszenia Moto Sandomierz – przejazd ulicami miasta.
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Bitwy Zawichojskiej na Rynku Małym w Zawichoście.
STRAŻNICA OSP W ZAWICHOŚCIE
„Lekcja historii” – program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście.
„Jeszcze w zielone gramy…” – minikoncert podopiecznych sekcji wokalnej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście.