Blisko 8 mln zł dofinansowania dla Miasta i Gminy Zawichost. Na co zostaną przeznaczone środki?

   We wtorek, 2 listopada br., w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost odbyła się konferencja prasowa z udziałem Agaty Wojtyszek Poseł na Sejm RP, Anny Paluch Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Katarzyny Kondziołki Burmistrza Zawichostu oraz Edyty Rębiś Przewodniczącej Rady Miejskiej Zawichost wraz z przedstawicielami rady. 

  Konferencja dotyczyła pozyskanego przez Gminę Zawichostu dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Łącznie gmina otrzymała 7 93 797,00 zł na realizację trzech zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost.
Budowa wodociągu o długości całkowitej 1480 metrów bieżących, usytuowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej w Zawichoście, w terenie zabudowanym. Planowany jest wodociąg z rur PE 100 o średnicy 110 mm, wyposażony w uzbrojenie takie jak: zasuwy, trójniki, hydranty naziemne.
Projektowany odcinek wodociągu umożliwi zaopatrzenie w wodę , ochronę przeciwpożarową istniejącej i projektowanej zabudowy.

Kwota otrzymanych środków: 1.368.000,00 PLN (95% wartości inwestycji). Przewidywana wartość inwestycji: 1 440 000,00 PLN

2. Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost. Zaplanowano remonty:

  • drogi gminnej nr 401043T Podszyn-Kaptury-Choiny  na odcinku około 350 metrów,
  • drogi gminnej nr 401010T Linów Honorów-Linów Pasy na odcinku 450 metrów,
  • dróg wewnętrznych w  Zawichoście: ulice Sadowa, Nadbrzeżna, Leonarda, Kościuszki,
    3-go Maja, Sportowa, Rynek Mały. Łączna długość planowanych do remontu odcinków to około 1573 metrów.

Zaplanowano także przebudowę w Zawichoście ulic: Plażowej, Zielnej, Krętej, Głębokiej. Łączna długość planowanych do przebudowy ulic to 1533 metrów.

Kwota otrzymanych środków: 2.280.000,00 PLN (95% wartości inwestycji)
Przewidywana wartość inwestycji: 2 400 000,00 PLN

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost.
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost. W ramach projektu planowana jest m.in: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,  docieplenie ścian budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja oświetlenia, montaż instalacji OZE.

Kwota otrzymanych środków: 4.305.797,10 PLN (90% wartości inwestycji)
Przewidywana wartość inwestycji: 4 784 219,00 PLN.