Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zamierza przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście  pod nr telefonu 15 864-219 w terminie do 20 października 2021 do godziny 15-tej.

Więcej informacji na temat programu:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022