Informacja

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście dostępna jest dokumentacja projektowa planowanej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost” .

Spotkanie z projektantami dotyczące planowanej rozbudowy odcinka drogi, biegnącego przez Zawichost, odbędzie się 13 października o godz. 14.00, w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Zawichoście.

Spotkanie z projektantami dotyczące planowanej rozbudowy odcinka drogi biegnącego przez Czyżów Plebański, Czyżów Szlachecki, Podszyn odbędzie się 18 października, o godz. 14.00, w Sali Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentacją i do udziału w spotkaniach.

Ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań projektowych należy wnosić do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, podając do wiadomości Burmistrzowi Zawichostu.


Katarzyna Kondziołka

Burmistrz Zawichostu