Posiedzenie Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego

   Rada ds. Samorządu Terytorialnego debatowała,  w czwartek 21 października br., w Belwederze o nowych przepisach z dziedziny ochrony przyrody oraz o gospodarowaniu odpadami z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego. W obradach uczestniczyła Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu.

   Przed rozpoczęciem posiedzenia Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Minister Piotr Ćwik wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy uroczyste listy gratulacyjne, dotyczące powołania przez Prezydenta nowych członków w skład Rady.

   Następnie Rada rozpoczęła merytoryczną część spotkania. Pierwszym z tematów poruszanych w tej części, było omówienie założeń planowanych zmian przepisów ustawowych, regulujących funkcjonowanie parków narodowych. Kierunki przygotowywanych zmian przedstawił Łukasz Rejt, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Celem projektowanej regulacji ma być kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych, jako form ochrony przyrody oraz podmiotu instytucjonalnego (podmiotu zarządzającego tą formą ochrony przyrody). Wskazał także, że planuje się, by projekt trafił pod obrady Rady Ministrów na początku stycznia.

   Rozważana regulacja ma na celu nowe umiejscowienie parków narodowych, jako elementu systemu ochrony przyrody. Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreślał m.in. znaczenie koordynacyjne w świetle nowych przepisów, mające na celu m.in. zwiększenie potencjału parków narodowych, względem realizacji szerszych przedsięwzięć, których zakres przekraczałby możliwości jednego parku.

  W toku dyskusji członkowie Rady przedstawiali perspektywę reprezentowanych przez siebie szczebli jednostek samorządu terytorialnego, jeśli chodzi o oczekiwania względem projektowanych regulacji.  

  Kolejnym tematem, będącym przedmiotem obrad Rady, było gospodarowanie odpadami w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego. Tę część spotkania otworzyło wystąpienie Jacka Ozdoby, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który przedstawił perspektywę resortu, jeśli chodzi o podstawowe problemy w omawianym zakresie. Minister zachęcał członków Rady do wypowiadania swoich opinii na temat analizowanych problemów. Jeszcze przed posiedzeniem Rady, członkowie zgłosili liczne uwagi i zapytania, dotyczące obecnego systemu gospodarowania odpadami, które zostały przekazane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska celem umożliwienia odniesienia się do nich na forum Rady. Te zagadnienia przewijały się także już bezpośrednio podczas debaty na posiedzeniu Rady. Jej członkowie dzielili się również swoimi koncepcjami, mającymi na celu wprowadzanie różnego rodzaju – w tym także innowacyjnych – rozwiązań, chroniących środowisko w ramach gospodarowania odpadami. Samorządowcy przedstawiali kluczowe bariery – nie tylko ekonomiczne, lecz także organizacyjne, stojące na przeszkodzie optymalizacji gospodarowania odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego. 

źródło: www.prezydent.pl