BADANIA WODY W GMINIE ZAWICHOST

Wyniki badań jakości wody z ujęcia w Gminie Zawichost z dnia 05.10.2021

Wyniki badań jakości ujęć w Gminie Zawichost z dnia 25.08.2021r.

Wyniki badań jakości wody z ujęć w Gminie Zawichost z dnia 15.06.2021r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów z Gminy Zawichost - 26.02.2021r