Ćwiczenia służb mundurowych w Zawichoście

   Blisko 150 osób wzięło, w środę 8 września br., udział w powiatowych ćwiczeniach służb ratowniczych, które miały miejsce w Zawichoście.
   Zapozorowane zostały trzy różne epizody. W ćwiczeniach oprócz zawodowych strażaków wzięły udział również powiatowe jednostki OSP, zespoły ratownictwa medycznego, Grupa PCK z Sandomierza, policja, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.