Trwają prace przy budowie nowego boiska w Linowie

   W Linowie rozpoczęta została budowa nowego boiska trawiastego w  wraz z placem zabaw. Inwestycja realizowana jest w ramach współpracy Gminy Zawichost z Fundacją TAK dla Działania, która pozyskała środki finansowe na projekt „Żyj dniem- zagospodarowanie terenów na obszarze Miasta i Gminy Zawichost”. 

  Zadanie to ma na celu zwiększenie potencjału rekreacyjnego i turystycznego poprzez utworzenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach: Linów, Czyżów Szlachecki, Piotrowice i Zawichost. 

   Projekt finansowany jest z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, za pośrednictwem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego  biuro  PROW oraz LGD Ziemi Sandomierskiej.