Stan dróg w gminie stale ulega poprawie

   W czwartek, 5 sierpnia br., miał miejsce odbiór końcowy wyremontowanej drogi powiatowej na odcinku Czyżów Plebański – Dąbie (766 m).
  Prace remontowe wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 241 220,80 zł, z czego 192 976,00 zł (80%) stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych, 24 122,40 zł (10%) – dofinansowanie ze środków Powiatu Sandomierskiego, 24 122,40 zł (10%) – dofinansowanie z budżetu Gminy Zawichost.