Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

dotyczące przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych.

Burmistrz Zawichostu niniejszym ogłoszeniem informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach, spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – deszcz nawalny, który wystąpił w dn. 26.07.2021r.

Wnioski należy składać w terminie do 25 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, pokój nr 17 w godzinach 700 – 1500.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego i załączniki do pobrania>>>

Wniosek do pobrania>>>

Załącznik nr 1 do pobrania>>>

Oświadczenie do wniosku do pobrania>>>

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o płatności bezpośrednie,
  • dokładną strukturę upraw,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • oświadczenie o suszy,
  • ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Katarzyna Kondziołka

                         Burmistrz  Zawichostu