Odnawialne źródła energii OZE

MONTAŻ INSTALACJI OZE W RAMACH PROJEKTÓW PARASOLOWYCH NA TERENIE GMINY BIELINY

PARTNER PROJEKTU  – GMINA ZAWICHOST

DZIĘKI PRZYCHYLNOŚCI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO GMINA ZAWICHOST W PARTNERSTWIE  Z GMINĄ BIELINY ZREALIZUJE PROJEKT, KTÓRY PODNIESIE JAKOŚĆ I POPRAWI WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY.

Projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia mającego na celu ograniczenie emisji gazów  cieplarnianych do atmosfery. Przesłankami przedsięwzięcia są czynniki ekonomiczne i ekologiczne.

Instalacja OZE wpłynie na obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Celem jest ograniczenie emisji CO2  w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE poprzez zakup i montaż małych instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej dla osób fizycznych zamieszkujących teren gminy. Działania projektowe maja ogromne znaczenie dla poprawy stanu środowiska naturalnego, a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców i turystów odwiedzających gminę. Projekt zakłada montaż 220 szt. instalacji fotowoltaicznych i 45 szt. kolektorów słonecznych w miejscowościach na terenie gmin.

Na terenie gminy Zawichost zostanie zamontowanych 18 szt. Instalacji fotowoltaicznych i 6 szt. kolektorów słonecznych.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA REALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY ZAWICHOST TO 467 532,27 zł,

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA TO 256 691,36 ZŁ.

Całkowita wartość projektu – 4 584 998,81 zł

Wartość dofinansowania – 2 537 051,48  zł

Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2023

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją zadania „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”, w Gminie Zawichost otwarty został nabór uzupełniający do projektu.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie swojego współuczestnictwa do dnia 15.09.2021 r.

osobiście w UMiG Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, w pokoju Nr. 21 celem udzielenia informacji i podpisania umowy.