Informacja

30 lipca 2021 do Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jedno z pytań wnioskodawcy odnosiło się do konkretnej umowy (a właściwie umów) zawieranych przez Gminę Zawichost.

Po zebraniu dokumentacji potrzebnej do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy okazało się, że początek pytania odnoszącego się do wyżej wymienionych umów jest praktycznie identyczny z pierwszym paragrafem umowy. Istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo, że wnioskodawca miał dostęp do treści umowy będąc osobą do tego nieupoważnioną. W związku z powyższym zostały uruchomione odpowiednie procedury prawne.

Przedmiotem umów, o które zapytał wnioskodawca były, między innymi usługi doradcze w zakresie zarządzania marką Miasta i Gminy Zawichost, przeciwdziałania czynnikom mogącym wpływać negatywnie na wizerunek marki Miasta i Gminy Zawichost oraz wsparcie w zakresie prowadzenia działań public relations (w tym, prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej) i promocyjnych Miasta i Gminy Zawichost.

W gminach dysponujących większymi budżetami, wyżej wymienionymi działaniami zajmują się osobne wydziały/referaty zatrudniające kilku (bądź kilkunastu) pracowników oraz rzecznicy prasowi. Miasto i Gmina Zawichost nie ma do dyspozycji budżetu, który umożliwiałby stworzenie osobnego wydziału/referatu lub zatrudnienie rzecznika prasowego na etacie.

W sytuacji, gdy od skutecznie prowadzonej polityki informacyjnej gminy zależna jest również jej sytuacja finansowa, a co za tym idzie jej rozwój, gmina nie może sobie pozwolić na zaniedbywanie tejże polityki. W przypadku naszej gminy to, czy będziemy mogli przeprowadzać różne inwestycje zależy w głównej mierze od dotacji  oraz współpracy z innymi samorządami i instytucjami rządowymi. W latach 2019-2021, w ramach dotacji udało się uzyskać na rozwój naszej gminy ponad 8,5  miliona złotych. Jednym z przykładów dobrej współpracy z innymi samorządami jest przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy, której wartość przekracza  96 milionów złotych. Współpracę tę ułatwia skuteczna polityka informacyjna, której elementem jest również aktywne zwalczanie dezinformacji mogących zaszkodzić gminie.

Wydatkowanie środków publicznych jest kwestią jawną, dlatego poniżej zamieszczamy zestawienie wyżej opisanych umów zleceń wraz z wysokością wynagrodzenia:

Pierwsza umowa: 07.02.2019 – 31.07.2019.
Wynagrodzenie: 2000 złotych brutto/mies. (poza pierwszym, niepełnym miesiącem, w którym wynagrodzenie wynosiło 1.571,43 złotych brutto)

Druga umowa: 01.08.2019 – 31.12.2019
Wynagrodzenie: 2000 złotych brutto/mies.

Trzecia umowa: 01.01.2020 – 30.06.2020
Wynagrodzenie: 2500 złotych brutto/mies.

Czwarta umowa: 01.07.2020 – 31.12.2020
Wynagrodzenie: 2500 złotych brutto/mies.

 

Piąta umowa: 01.01.2021 – 30.06.2021
Wynagrodzenie: 2700 złotych brutto/mies.

Szósta umowa: 01.07.2021 – 31.12.2021.
Wynagrodzenie: 2700 złotych brutto/mies.