News

Ogłoszenie

W związku z realizacją zadania „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”, w Gminie Zawichost otwarty został nabór uzupełniający do projektu. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie swojego współuczestnictwa do dnia 15.09.2021 […]

News

Powiatowe Święto Plonów

   KGW Linowianki z Sołectwa Linów reprezentowało gminę na Powiatowym Święcie Plonów, które miało miejsce 29 sierpnia br., w Łoniowie. W wydarzeniu wzięli udział: posłowie na sejm RP, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowcy, delegacje […]

Bez kategorii

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją zadania „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”, w Gminie Zawichost otwarty został nabór uzupełniający do projektu. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie swojego współuczestnictwa do dnia 15.09.2021 […]

Bez kategorii

Odnawialne źródła energii OZE

MONTAŻ INSTALACJI OZE W RAMACH PROJEKTÓW PARASOLOWYCH NA TERENIE GMINY BIELINY PARTNER PROJEKTU  – GMINA ZAWICHOST DZIĘKI PRZYCHYLNOŚCI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO GMINA ZAWICHOST W PARTNERSTWIE  Z GMINĄ BIELINY ZREALIZUJE PROJEKT, KTÓRY PODNIESIE JAKOŚĆ I […]