„PATENT NA BIZNES”

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „PATENT NA BIZNES”        
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.

 Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn,
 które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują
 na terenie województwa świętokrzyskiego.

 W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:
           1.    INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
           2.    SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
           3.    SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
           4.    WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
           5.    WSPARCIE POMOSTOWE do 16.380,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.365,00 zł netto/miesiąc/firmę).

 Do realizacji powyższych celów niezbędna jest odpowiednia promocja. Za pośrednictwem Państwa jednostki pragniemy dotrzeć do osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w projekcie.
 W związku z tym zostały do Państwa wysłane materiały promujące powyższe działania z prośbą o ich upublicznienie w okresie LIPIEC – WRZESIEŃ 2021 roku.

Więcej informacji na stronie https://ap.org.pl/