Jubileusz Złotych Godów w Zawichoście

   Uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Andrzeja Dudę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła się w sobotę, 12 czerwca br., w zawichojskiej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Po wysłuchaniu Marszu Mendelssohna, pary świętujące swój jubileusz przywitały Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu oraz Joanna Majewska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Złote Gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego, świętowało 20 par z terenu gminy.

   W uroczystości, poza dostojnymi Jubilatami, uczestniczyli także: Edyta Rębiś Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost oraz ks. Antoni Cząstka Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy, Patrycja Sus-Lutyńska Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście wraz z pracownikami.

   Gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności na kolejne lata razem spędzone złożyli szacownym Jubilatom zaproszeni goście. Ceremonii dekoracji dokonała gospodarz Katarzyna Kondziołka. Odznaką medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest medal w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie, w środku medalu, na okrągłej tarczy umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej stronie w środku umieszczony jest monogram RP, a w otoku napis: za długoletnie pożycie małżeńskie.

   Uroczystość uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście pod kierunkiem Joanny Chmielewskiej i Ewy Bochniak.