Informacja Burmistrza Zawichostu

Na sesji Rady Miejskiej Zawichost, która odbędzie się 16 czerwca 2021 roku przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Zawichost przedstawionym przez Burmistrza Zawichostu, który obejmować będzie podsumowanie działalności za 2020 rok.

W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Zawichost. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Zawichost do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokoju numer 10 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie urzędu oraz poniżej.

Podanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście>>>

Lista poparcia>>>

Raport o stanie Gminy Zawichost na rok 2020>>>

Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Zawichost na rok 2020