Burmistrz Zawichostu z absolutorium za wykonanie budżetu

   W środę, 16 czerwca 2021 roku, podczas XXXIV sesji, Rada Miejska jednogłośnie udzieliła  Katarzynie Kondziołce Burmistrzowi Zawichostu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Na sesji gośćmi byli Tomasz Huk Przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego oraz Iwona Koczyńska – Sapielak – Radna Powiatu Sandomierskiego. 

   Na początku sesji burmistrz  Katarzyna Kondziołka przedstawiła zebranym sprawozdanie ze swojej działalności za ostatni miesiąc.  Następnie miało miejsce przedstawienie raportu o stanie gminy, a po zapoznaniu się z raportem, Rada Miejska jednomyślnie podjęła uchwałę o udzieleniu burmistrzowi Zawichostu wotum zaufania.

   Radni zapoznali się również z informacją o stanie mienia gminy za rok 2020, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. 

   Na zakończenie sesji, Katarzyna Kondziołka podziękowała radzie za jednogłośne wotum zaufania i absolutorium – Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za okazane zaufanie. Dziękuję za to, że udaje nam się dużo dobrego zrobić dla naszych mieszkańców i dla naszej gminy.  Bardzo dziękuję radzie za merytoryczne, dobre rady oraz za odpowiedzialność za naszych mieszkańców i naszą gminę. Dzięki waszej postawie rozwój gminy przyśpiesza.  To co się dzieje jest waszą zasługą. – podkreśliła w swoim wystąpieniu burmistrz. 

Burmistrz słowa podziękowania skierowała również w stronę sołtysów oraz współpracowników.