Nowy blask zawichojskiej strażnicy

   W zawichojskiej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej dobiega końca długo wyczekiwany remont. W budynku wymieniony został dach, stolarka okienna.  Utworzone zostało zaplecze sanitarne, którego wcześniej brakowało, a także zamontowany został system centralnego ogrzewania. W głównej sali wyeksponowano zabytkowe belki podtrzymujące sklepienie, natomiast parking przed remizą zyskał nową nawierzchnię. Całość inwestycji wyniosła blisko 720 tys. zł, z czego 500 tys. zł pochodzi z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota 240 tys. zł, to dofinasowanie pozyskane przez magistrat z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

   W środę, 5 maja br., podczas briefingu prasowego władze samorządowe – Katarzyna Kondziołka burmistrz Zawichostu oraz Edyta Rębiś przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost skierowały słowa podziękowania w stronę obecnego Jarosława Rusieckiego senatora RP, który od samego początku wspierał inicjatywę, projekt oraz całe realizowane przedsięwzięcie.

   O historycznych i kulturalnych aspektach wyjątkowego dla miasta miejsca, jakim jest remiza OSP, mówiła gospodarz i inicjatorka przedsięwzięcia Katarzyna Kondziołka.

W zabytkowych murach strażnicy miało również otwarcie wystawy pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście” – w fotografii archiwalnej. Oryginalne kadry przekazane przez mieszkańców miasta i gminy pokazują historię zawichojskiej jednostki oraz zabytkowej strażnicy – jednego z najpiękniejszych budynków naszego miasta. Zdjęcia zostały udostępnione przez instytucje oraz osoby prywatne. Zestaw fotografii eksponowany z okazji oddania dla społeczności odrestaurowanego budynku strażnicy OSP opracowali: Partycja Sus-Lutyńska – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście, Tomisław Giergiel – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Wystawa realizowana jest pod patronatem Katarzyny Kondziołki – Burmistrz Zawichostu, finansowana przez Gminę Zawichost.