Konferencja prasowa burmistrza Zawichostu z udziałem poseł Agaty Wojtyszek