Kolejne wsparcie finansowe dla Gminy Zawichost

    Gmina Zawichost otrzymała 500 000, 00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę budynku remizy OSP w Zawichoście.
    Jest to kolejne wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Zawichost, która w sumie otrzymała 1 800 000, 00 zł.
    Zabytkowy budynek remizy, bez toalet, w złym stanie technicznym, bez zaplecza, po wielu latach doczekał się modernizacji. Wymieniono m.in.: stolarkę okienną, dach. W głównej sali wyeksponowane zostały belki podtrzymujące sklepienie. Parking przed remizą zyskał nową nawierzchnię. 
   Obiekt pełnić będzie funkcję konferencyjną, widowiskowo – kulturalną. W przyszłości, dodatkowa sala, w której będą odbywać się spotkania zawichojskich druhów, spektakle, koncerty – znacznie ułatwi kwestie związane z organizacją tego typu wydarzeń w mieście.