REKRUTACJA NA ROK 2021/2022 DO KLUBU DZIECIĘCEGO „KRAINA MALUSZKA”

Kierownik klubu ogłasza rekrutację na rok 2021/2022 do Klubu Dziecięcego ,,Kraina Maluszka” w Zawichoście zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 15 (budynek Szkoły i Przedszkola w Zawichoście).

Nabór dzieci trwa od 1.03.2021r. do  31.03.2021r. , jednakże w przypadku wolnych miejsc w klubie dziecięcym nabór jest ciągły.

Od 1 grudnia 2020r. został uruchomiony Klub Dziecięcy ,,Kraina Maluszka”. W klubie prowadzone są zróżnicowane zabawy mające na celu wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka m.in. ruchowe, plastyczne, umuzykalniające, konstrukcyjno- manipulacyjne czy dydaktyczne.

Wykorzystywane są różne formy, metody, tematy pracy dostosowywane do umiejętności maluszków. Pobyt dziecka w klubie jest płatny.

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat chcący zapisać dziecko do klubu proszeni są o dostarczenie uzupełnionej Karty zgłoszenia dziecka (karty do pobrania w klubie lub ze strony Gminy Zawichost) do placówki klubu lub przesłania na adres e-mail: krainamaluszka@zawichost.pl  do 31.03.2021r.

Wyniki rekrutacji dostępne po 12.04.2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. Tel. 695-148-024

Harmonogram rekrutacji:

Od 1.03.2021r.do 31.03.2021r.-  pobieranie i składanie Kart zgłoszeniowych dziecka.

12.04.2021r. – ogłoszenie listy dzieci.

REGULAMIN REKRUTACJI

Karta zgłoszenia