Zawichojski ośrodek zdrowia zostanie wyremontowany

Mieszkańcy Zawichostu już w trzecim kwartale 2021 roku będą mogli uczęszczać do wyremontowanego ośrodka zdrowia. W poniedziałek, 8 lutego br., Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu – przy kontrasygnacie skarbnika Barbary Wójcik – podpisała umowę między gminą a wykonawcą robót, czyli firmą WENUS Paweł Kopeć z Gorzyc. 

Zadanie pn.”Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” – Etap II zostanie wykonane dzięki dofinansowaniu ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt inwestycji, to blisko 580.000 zł.

Gruntowny remont zakłada między innymi: roboty rozbiórkowe – ścian, istniejących posadzek, okładzin ściennych, demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, a także roboty montażowe, wykończeniowe oraz instalacyjne. 

Oprócz podstawowej opieki medycznej, w wyremontowanym ośrodku zdrowia, przeprowadzane będą zabiegi rehabilitacyjne.