Oficjalne otwarcie wyremontowanych obiektów dla seniorów w Piotrowicach i Linowie

  Seniorzy z Piotrowic i Linowa niebawem będą mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć, dzięki dwóm inwestycjom, które znacznie poprawiły warunki funkcjonowania obiektów przeznaczonych dla mieszkańców gminy. Obiekty po remoncie i odpowiednio doposażone, zostały oficjalnie otworzone w środę, 10 lutego br.

  W uroczystości wzięli udział między innymi: Anna Krupka Minister Sportu, która dołączyła do spotkania poprzez zdalną platformę, Agata Wojtyszek Poseł na Sejm RP, Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w imieniu Marka Kwitka Posła na Sejm RP – Justyna Rębisz Dyrektor Biura Poselskiego, Ewa Kopolovets Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu, Marta Kumięga Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, Waldemar Maruszczak Kierownik Sandomierskiego Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, radni Rady Miejskiej Zawichost.

   W telekonferencji Anna Krupa wspomniała między innymi o ważnych potrzebach seniorów oraz o dalszej współpracy z gminą.

O tym jak ważne są inwestycje realizowane w kierunku seniorów mówiła także  poseł Agata Wojtyszek.

  Gmina Zawichost, w ramach rządowego programu Senior+ otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 240 000 zł na utworzenie dwóch placówek wsparcia dla seniorów –  Klub Senior + w Piotrowicach i Dzienny Dom Senior + w Linowie. Łączna wartość remontu budynku i wyposażenia w Piotrowicach wyniosła 150 000 zł,  natomiast koszt inwestycji w Linowie,  to kwota 210 000 zł.  W  ramach otrzymanego dofinansowania gmina wyremontowała i doposażyła dwa budynki ze standardami przewidzianymi w programie Senior +. W Piotrowicach głównie skupiono się na remoncie zewnętrznym budynku, który wymagał wykonania nowej elewacji, odwodnienia, schodów prowadzących do obiektu. Wybudowany został również taras. Wewnątrz zostały wykonane prace malarskie i naprawcze. Obiekt został doposażony w sprzęt niezbędny do uczestniczenia seniorów w zajęciach.

  W Dziennym Domu Senior + w Linowie zostały przeprowadzone prace wewnątrz budynku. Z myślą o osobach starszych i uczestnikach dziennego domu, gmina wydzieliła w obiekcie dodatkowe pomieszczenia, np. szatnię, aneks kuchenny, pokój dla pielęgniarki oraz pomieszczenie służące do zajęć ruchowych. Seniorzy będą mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć plastycznych, muzycznych, rehabilitacyjnych, fotograficznych,  informatycznych.

O potrzebach mieszkańców gminy wspomniała burmistrz Katarzyna Kondziołka. 

Gratulacje i słowa uznania kierowali zaproszeni goście, Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Ewa Kopolovetz   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Otwarcie Klubu Senior + w Piotrowicach

Otwarcie Domu Dziennego Senior + w Linowie