Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego – Gwiazdka dla Przyjaciela

Informacja dot. rozstrzygnięcia I edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO 2020  „Gwiazdka dla Przyjaciela” pod patronatem Katarzyny Kondziołki – Burmistrza Zawichostu zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście.

Komisja konkursowa  podczas oceny prac wzięła pod uwagę następujące kryteria:

zgodność z określoną w regulaminie tematyką oraz zaproponowanymi w kryteriach konkursowych technikami plastycznymi. Jury wzięło również pod uwagę dobór i układ elementów kompozycyjnych, zastosowaną kolorystykę prac, a także oryginalność pomysłu.

Z uwagi na termin ogłoszenia konkursu przez organizatora znaczące dla jury było odniesienie autorów do klimatu Świąt Bożego Narodzenia. Istotnym założeniem komisji podczas wyboru prac była również ocena potencjalnych możliwości manualnych wykonawców prac.

na podstawie których spośród 14 zgłoszonych do konkursu prac wyłoniła następujących zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach:

w kategorii I (klasy I-III)

I miejsce – Zuzanna (klasa I), Linów

II miejsceEmilia (klasa III) Zawichost

III miejsceDawid (klasa III) Czyżów Szlachecki

Wyróżnienie – Wiktor (klasa II), Dziurów

 w kategorii II (klasy IV-VIII)

I miejsceKalina  (klasa IV), Linów

II miejsceWeronika  (klasa VI), Dziurów

III miejsceOliwia  (klasa VI), Czyżów Szlachecki

WyróżnienieAgata (klasa V), Zawichost

Jury postanowiło nagrodzić upominkami za udział pozostałych uczestników konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu, uczestnicy o odbiorze nagród zostaną poinformowani telefonicznie poprzez kontakt z rodzicem, bądź prawnym opiekunem.