Zmarł śp. prof. dr hab. Stanisław Tabaczyński

         Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 listopada zmarł prof. dr hab. Stanisław Tabaczyński, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, archeolog, mediewista, w latach 1996-1999 kierownik badań archeologicznych w Zawichoście.

   Autor licznych publikacji dotyczących teorii kultury i metodologii badań archeologicznych. Współredaktor, wraz z Teresą Dunin-Wąsowicz, pierwszej publikacji poświęconej problematyce Zawichostu pt. „Szkice Zawichojskie”. Współredaktor, wraz z Dariuszem Wyczółkowskim publikacji pn. „Zawichost we wczesnym średniowieczu”, będącej podsumowaniem wieloletnich badań prowadzonych na wczesnośredniowiecznym stanowisku w Zawichoście.

         Rodzinie Profesora składamy wyrazy współczucia.

https://www.snap.org.pl/zmarl-stanislaw-tabaczynski/?fbclid=IwAR0ymEfpgzAJ_XzS3jptO-t2DUNCN0s2tQRg2t8NVPefQb7odt9TanM_XVA