Odbiór dróg w Czyżowie Szlacheckim i Chrapanowie

   W środę, 2 grudnia br., miał miejsce odbiór techniczny dwóch dróg gminnych. Inwestycje na remont nawierzchni i jej przebudowę zostały przeprowadzone w Chrapanowie oraz Czyżowie Szlacheckim.  Łącznie zostało wyremontowanych ponad 300 mb dróg z wykorzystaniem nowej technologii stabilizacji podłoża poprzez wykorzystanie mieszanki cementowo-wapiennej o grubości 20 cm.

   – Stabilizacja cementem i wapnem powoduje, że podłoże na którym układa się warstwę wiążącą i ścieralną jest bardziej stabilne i odporne na działanie czynników atmosferycznych w postaci mrozów i opadów deszczu – powiedział Zbigniew Jabłoński inspektor nadzoru.

Gmina Zawichost, na remont odcinka drogi w Czyżowie Szlacheckim, otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wartość inwestycji opiewała na kwotę około 103.000 zł z czego  ponad 40% to dofinansowanie ze środków województwa świętokrzyskiego.

Jak podkreślają radni Rady Miejskiej Zawichost jest to ważny odcinek drogi dla mieszkańców Czyżowa oraz sąsiadujących z nią miejscowości. 

Wit Błasiak radny Rady Miejskiej Zawichost

Małgorzata Mianowana – radna Rady Miejskiej Zawichost i sołtys Czyżowa Szlacheckiego

Zadowolenia z inwestycji nie krył również sołtys Czyżowa Plebańskiego Krzysztof Mizera.

Remont jezdni i pobocza w Chrapanowie opiewał na kwotę około 47.000 zł. Całość inwestycji została sfinansowana z budżetu gminy.

O dobrej współpracy z władzami gminy mówili także: Robert Gradziński radny Rady Miejskiej Zawichost oraz Aneta Kaptur sołtys Chrapanowa.

Burmistrz Zawichostu Katarzyna Kondziołka podziękowała radnym oraz sołtysom za ich współpracę przy realizacji inwestycji.