Gmina Zawichost

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy do udziału w I Konkursie Plastycznym – Gwiazdka dla Przyjaciela organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście, pod honorowym patronatem Katarzyny Kondziołki Burmistrza Zawichostu. Prace konkursowe należy przesłać do 31.12.2020 roku. 

Jaka jest idea konkursu?

  1. Podkreślenie znaczenia przyjaźni i empatii wśród dzieci.
  2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
  3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości etycznych takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi.
  4. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkolna z tereny gminy w dwóch grupach wiekowych:

  1. uczniowie klas od I do III
  2. uczniowie klas od IV do VIII

Jak należy wykonać pracę? 

Jeden autor może przygotować jedną pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką. 

Co autor może zrobić z wykonaną pracą?

Ideą konkursu jest podkreślenie znaczenia przyjaźni i empatii, zatem autor pracy przygotowuje prezent w postaci rysunku dla swojego przyjaciela, bądź bliskiej osoby. 

Dla zwycięzców, w każdej kategorii grupowej, przewidziane są nagrody rzeczowe. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym poniżej, wskazującym wszystkie wytyczne organizacyjne. Uczestnictwo w konkursie dziecka wiąże się z akceptacją regulaminu. 

Do pobrania

I KONKURS PLASTYCZNY 2020

Formularz zgłoszeniowy do konkursu i klauzula informacyjna

Skip to content