Bez kategorii

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a […]

News

Aktualne zasady i ograniczenia

Od 28 grudnia na terenie całego kraju obowiązują dodatkowe ograniczenia. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa oraz sprawdzenie, co się zmieniło.  OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ 1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI Obowiązek […]

News

Odbiór techniczny inwestycji

    Odbiór techniczny zadania pn. „Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 0748T Czyżów Szlachecki – Nowy Garbów w miejscowości Pawłów oraz odwodnienia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 0743T w miejscowości Dziurów”,  miał miejsce […]

Bez kategorii

KOWR Oddział Terenowy w Kielcach

KOWR Oddział Terenowy w Kielcach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzących z PFZ, położonych w miejscowościach Zawichost, Dąbie, Podszyn.