Refundacja kosztów Gmin – Zmiany w programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze start wioskow facebook
Czyste Powietrze start wioskow facebook

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na podstawie obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasad programu „Czyste Powietrze”, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł). Nabór do drugiej części programu, zakładającej podwyższony poziom dofinansowania ruszył 21 października 2020 r.

Zaświadczenia o dochodach są wydawane przez Gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.

Gminy, które podpiszą z WFOŚiGW w Kielcach   porozumienie o wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze” będą premiowane za skuteczne przyjęcie wniosku o podwyższonym poziomie dofinansowania w ramach programu.

Zapewniamy refundację każdego wnioski w wysokości do 100 zł:

•          100 zł za wniosek o podwyższony poziom dofinansowania złożony w ramach Programu zawierający Zaświadczenie wydane przez Gminę, który został przekazany do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy;

•          50 zł  za wniosek o podwyższony poziom dofinansowania złożony w ramach Programu, który został przekazany do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy, ale Zaświadczenie zostało wydane przez inną gminę z uwagi na fakt, że adres zamieszkania Wnioskodawcy jest inny niż położenie budynku;

•          50 zł za wniosek o podwyższony poziom dofinansowania zawierający Zaświadczenie wydane przez Gminę, złożony w ramach Programu bez pośrednictwa Gminy.

Po zatwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie wzoru porozumienia o poinformujemy możliwości jego podpisania.

Podstawowe informacje dla Gmin wydających zaświadczenia o dochodach dla wnioskodawców programu „Czyste Powietrze” znajdują się w załączniku oraz pod linkami:

http://www.wfos.com.pl/nabor-osoby-fizyczne/1045-czyste-powietrze-2-0-wyzsze-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-z-gminami

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana-dokumentacja

htttp://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin