OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2020

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ogłasza nabór wniosków numer 3/2020 na

Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 3 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Szczegółowe informacje http://www.lgd-sandomierz.eu/index.php/aktualnosci/996-premia2020-2.html