INFORMACJA

dot. uprawy maku i konopi włóknistych w 2021 r.

Rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2021 na terenie Gminy Zawichost proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni upraw oraz jej położenia do Urzędu Miasta i Gminy Zawichost w terminie do 30.11.2020 r. Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w związku z przygotowaniem  projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na 2021 rok.

Zgłoszenia należy składać: osobiście – do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, za pośrednictwem e-mail, na adres: urząd@zawichost.pl lub Pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.