Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym „Kraina Maluszka”

Klub dziecięcy ,,Kraina Maluszka” w Zawichoście posiada jeszcze wolne miejsca.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do Klubu proszeni są o uzupełnienie karty zgłoszenia dziecka i przesłanie jej do dnia 06.11.2020r. na adres e- mail: krainamaluszka@zawichost.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 695-148-024

Kierownik Klubu Dziecięcego

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLUBU DZIECIĘCEGO

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA