Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach

KOWR podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Więcej informacji można uzyskać w Oddziale Terenowym w Kielcach

OT w Kielcach

ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
(41) 343-31-90, (41) 343-23-93

czynny w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

kielce@kowr.gov.pl