Zawichojskie legendy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost otrzymała dofinansowanie projektu „Wielbłąd w sieci – krokodyl w Wiśle” w ramach programu „Kultura w sieci”, którego dysponentem jest Narodowe Centrum Kultury, a instytucją nadzorującą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Burmistrz Katarzyna Kondziołka, w krajobrazie zawichojskiego odcinka Wisły, zaprezentowała kolejną legendę, która – jak zakłada cel projektu – będzie próbą ocalenia od zapomnienia za pomocą nowoczesnych platform Internetowych. Wybrane anegdoty, legendy, opowiastki historyczne związane z ziemią zawichojską, sukcesywnie nagrywane są w formie wideo, a następnie zostaną udostępnione na kanale YouTube. Autorem legend jest Zbigniew Fronczek.

Projekt ma na celu przyczynienie się do podniesienia poziomu wiedzy historycznej i literackiej, a także będzie promocją historii i folkloru naszej małej ojczyzny.