Z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy

  Ośmioro najmłodszych mieszkańców gminy, już od 1 października, uczęszczało będzie do nowopowstałego Klubu Dziecięcego „Kraina Maluszka” zlokalizowanego w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście. Oficjalnego otwarcia placówki, we wtorek 22 września br., dokonali: Agata Wojtyszek Poseł na Sejm RP, Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski, Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty, Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu, Waldemar Maruszczak Radny Powiatu Sandomierskiego, Edyta Rębiś Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost.   

  Gmina Zawichost na utworzenie Klubu Maluszka otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu Maluch +. Kwota dofinansowania wyniosła 123 760 zł, natomiast całkowity koszt realizacji zadania, to ponad 161.700 zł. Zł. Pomoc finansowa pozwoliła na adaptację jednej z niewykorzystanych sal przedszkola na odpowiednie przekształcenie jej w miejsce opieki nad najmłodszymi.

  Ponadto w szkołach podstawowych – w Czyżowie Szlacheckim i Zawichoście wyremontowane zostały kuchnie i stołówki. Szkoły zakupiły profesjonalne wyposażenie do przygotowania potraw, jak i ich serwowania. Na ten cel Gmina Zawichost otrzymała dotację w wysokości 66.338 zł z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Wkład własny gminy wyniósł 29.300 zł. W ramach dotacji zostały zakupione urządzenia gastronomiczne, takie jak: krajalnice, roboty wielofunkcyjne, szatkownice, jajowary, akcesoria do obróbki i przygotowania posiłków, zastawa stołowa, nowoczesne piece konwekcyjno-parowe, zmywarki.