Gmina Zawichost

   Nowe kierunki działań kulturalnych i historycznych, kultywowanie tradycji regionu, wspólne inicjatywy, upowszechnianie wiedzy, propagowanie krajoznawstwa i turystyki, działalność naukowo-badawcza, edukacyjna, kreowanie wrażliwości i świadomości historycznej mieszkańców regionu, dbałość o spuściznę dziedzictwa narodowego tylko kilka z istotnych założeń Listu Intencyjnego, który został podpisany w zawichojskim Lamusie w czwartek, 10 września br.

  Podpisanie Listu Intencyjnego, to zainicjowanie dialogu pomiędzy czterema instytucjami, którego przedstawiciele, czyli: Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu, dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Wojciech Rudziejewski–Rudziewicz Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „SZANSA”, Patrycja Sus-Lutyńska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście, wyrazili chęć współpracy.

   Jak podkreśliła burmistrz Zawichostu wydarzenie ma istotny charakter dla przyszłych działań na terenie gminy.

Dzisiejsze wydarzenie jest dla nas szalenie ważne i tak naprawdę porządkuje sprawy, które dzieją się od jakiegoś czasu, ponieważ od kilku miesięcy współpracujemy ze stowarzyszeniem „SZANSA” oraz z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu i sformalizowanie tej współpracy na pewno ułatwi nam występowanie o dofinansowania, granty, o pomoc na realizację wspólnych działań kulturalnych. Myślę, że wszystkie instytucje, podpisujące dzisiaj List Intencyjny, wzajemnie się dopełniają. Muzeum Okręgowe, już od jakiegoś czasu, wypożycza swoje ekspozycji, które są prezentowane w zawichojskim ośrodku kultury. Jest to dla nas bardzo ważne dlatego, że ośrodek nie jest dużą jednostką, a dzięki współpracy z muzeum możemy udostępniać mieszkańcom wystawy, eksponaty i rekwizyty historyczne. Natomiast stowarzyszenie „SZANSA” prowadzi prace poszukiwawcze na terenie gminy i właśnie tę działalność chcielibyśmy połączyć z promowaniem historii naszego regionu oraz włączyć w te działania dzieci i młodzież szkolą, ponieważ stowarzyszenie deklaruje przeprowadzenie nieodpłatnych warsztatów, w postaci przygody poszukiwania skarbów naszej ziemi – mówiła burmistrz Katarzyna Kondziołka.

  Wszyscy Sygnatariusze listu zgodnie potwierdzili gotowość do podjęcia rozmów, wspólnych działań dla rozwoju regionu oraz ziemi zawichojskiej, a tajże kontynuacji rozpoczętych inicjatyw, chociażby w postaci muzealnych ekspozycji, czy utworzenia szlaku historyczno-edukacyjnego fortyfikacji z okresu I wojny światowej, mającego swój początek w Zawichoście.  

Skip to content