Mieszkańcy spotkali się „Pod Kogutem”

image021
image021

Kogut – symbol Parku Etnograficznego „Pod Kogutem” w Dąbiu stał się pretekstem do spotkania, które miało miejsce we wtorek, 7 lipca br. Symboliczne przekazanie powstałych kogutów, jako inicjatywy mieszkańców gminy, było elementem wydarzenia, w którym wzięli udział między innymi: Katarzyna Kondziołka burmistrz Zawichostu, Patrycja Sus-Lutyńska dyrektor Miejskiego-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście wraz z pracownikami oraz mieszkańcy Dąbia.

    Park Etnograficzny, powstał z inicjatywy Małgorzaty i Zbigniewa Fronczków zarządu Fundacji „Dla Pokoleń”, która wspiera między innymi inicjatywy społeczno-edukacyjne, działalność na rzecz grup zagrożonych marginalizacją poprzez ułatwianie dostępu do edukacji i kultury, kształtowanie postaw obywatelskich i wspieranie społeczności lokalnych, promowanie kultury, sztuki i nauki oraz działalność na rzecz ochrony tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego.

    W parku można zwiedzić odrestaurowaną kuźnię z 1907 roku, która została przeniesiona ze wsi Suchodółka. Na jej wyposażeniu jest kamienne palenisko, a także przedmioty wytworzone przez kowala oraz specjalistyczne narzędzia. Zwiedzając park nie można ominąć wybudowanej pasieki, pozostawionych wozów i maszyn rolniczych z ubiegłego wieku. Natomiast wystawa starej fotografii – „Tak się tutaj żyło” obrazuje życie i działalność mieszkańców.