Kościół pw. św. Trójcy

kosciol sw trojcy w zawichoscie by jakub halun 1
kosciol sw trojcy w zawichoscie by jakub halun 1

Kościół św. Trójcy jest po raz pierwszy w dokumentach w latach 1325-1327. Zbudowany został prawdopodobnie przed 1171 r. czyli przed ustanowieniem archidiakonatu w Zawichoście, którego był siedzibą. Początkowo mógł być świątynią drewnianą, która w początkach XIII w. została odbudowana w stylu romańskim z ciosów piaskowych , starannie obrobionych oraz precyzyjnie montowanych w murze. Jan Długosz pisał, że jest zbudowany „z białego kamienia”- ex lapi de albo. Pierwsza jego przebudowa nastąpiła w wieku XVI i polegała na wyburzeniu zachodniej ściany (przy której mogła być usytuowana wieża) w celu poszerzenia nawy ku zachodowi. Ciekawe, że dobudowana część została wykonana z konstrukcji drewnianej.

Wizytacja w 1592 r. określa bowiem kościół jako w części murowany a w części drewniany. Julian Ursyn Niemcewicz pisze w swoich pamiętnikach z podróży, że kościół w Trójcy na początku XVI w. został rozebrany a materiał użyto na ogrodzenie cmentarza dla pielgrzymów. Jego informacje były chyba nieścisłe, ponieważ kościół tylko częściowo przebudowano. Zachodnią tym razem już murowaną część nawy dobudowano w połowie XVIII w. W tym samym czasie wzniesiono również zakrystię. Jest ona wybudowana z tego samego materiału co i zachodnia ściana nawy ). Kościół, o czym wspomniano, był wiele razy restaurowany. Posiada kwadratowe prezbiterium z dobudowaną od północy zakrystią. Nawa, szersza od prezbiterium, ma kształt prostokąta z dwoma kruchtami. Nad nawą znajduje się późnobarokowa wieżyczka na sygnaturkę. Wnętrze kościoła wybudowano w końcu XVIII w. staraniem Jacka Kochańskiego.

W głównym ołtarzu znajduje się obraz Trójcy Świętej namalowany przez Fr. Smuglewicza, w lewym bocznym ołtarzu obraz M. Boskiej z Dzieciątkiem malowany przez Michała Stachowicza pod koniec XVIII w. Chór muzyczny na czterech drewnianych kolumnach pochodzi z 1792 r. Zwraca uwagę 12 wielkich obrazów Apostołów z końca XVIII w., których autorstwo przypisuje się M. Stachowiczowi. Drewniana dzwonnica pochodzi z XVIII w. Sądzi się, że kościół św. Trójcy stoi na terenie dawnego grodu.

Zawichost church 20060616 1251 678x381 3