KOLECIN

ura010
ura010

Nazwa wsi jest pamiątkowa, pochodzi od imienia Koleta powstała nazwa folwarku, a następnie nowej wsi Kolęcin. W 2004 r. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nazwa wsi została zamieniona z Kolęcina na Kolecin.W latach 70.XIX w. właścicielem folwarku był Mieczysław Łabęcki, który zapisał się w dziejach sandomierskiego ogrodnictwa jako pionier szkółkarstwa. Posadził jeden z pierwszych sadów w tej okolicy, a także chcąc zachęcić okolicznych rolników do sadzenia na przydomowych działkach jabłoni, grusz, wiśni założył w Kolęcinie szkółkę drzew owocowych. Następnie folwark był częścią dóbr czyżowskich. W poł. XIX w. był własnością ekscentrycznego Henryka Prendowskiego, który zapisał potężny majątek (w tym również folwark Kolęcin) swej siostrzenicy Kolecie Descuors, która wyszła (w 1909 r.) za mąż za Józefa Targowskiego i w ten sposób folwarczna część wsi znalazła się w dobrach czyżowskich Targowskich.

Kolęcin, to stosunkowa młoda miejscowość. Po wykarczowaniu drzewostanu przez właściciela dóbr czyżowskich na tym miejscu zaczęła powstawać stopniowa nowa wieś. Działki kupowali okoliczni chłopi i budowali na nich zagrody.