Informacja dla rolników dotycząca zgłaszania strat w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Zawichost szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – przymrozki wiosenne, które wystąpiły dn. 13.05.2020 r. informujemy, że zgłoszenia strat w uprawach rolnych należy dokonać na druku wniosku, stanowiącym załącznik do informacji.

Uwaga:    

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 28.05.2020 r .: do skrzynki pocztowej przy Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, za pośrednictwem skrzynki nadawczej ePUAP bądź na adres e-mail:


urzad@zawichost.pl

Poniżej zamieszczamy w wersji do pobrania druk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie.
  2. Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód.
  3. Informacja o przetwarzanych danych.