System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

umws baner www sip
umws baner www sip

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ), umożliwia gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie, analizowanie a także uruchomienie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną. SIPWŚ obejmuje swym zasięgiem terytorium całego województwa świętokrzyskiego i jest realizowany w porozumieniu ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego województwa – Partnerami Projektu, tj.: województwo, 13 powiatów i 102 gminy, w tym miasto Kielce.

Strona internetowa http://sip.e-swietokrzyskie.pl/