POŻYTEK PUBLICZNY – SPRAWOZDANIE

Nowy projekt 4
Nowy projekt 4

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.

sprawozdanie do pobrania>>>