KOMUNIKAT REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE I LINOWIE.

New Project 9
New Project 9

Szanowni Państwo.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem, wprowadzamy zmiany w rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej oraz Przedszkoli w Zawichoście i Linowie.

Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I oraz przedszkoli można pobrać na naszej stronie internetowej http://zsip-zawichost.vot.pl
Wypełnioną Kartę można przesłać elektronicznie na adres szkola.pod.zawichost@interia.pl ,
można również wysłać skan lub zdjęcie wypełnionej Karty zgłoszenia. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia elektronicznie, można go składać w sekretariacie szkoły, od 23 marca w godzinach od 8 do 13. W takim przypadku bardzo prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie higieny.

Anna Żak
dyrektor ZSiP w Zawichoście