KOMUNIKAT REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ PRZEDSZKOLA W CZYŻOWIE SZLACHECKIM

New Project 9
New Project 9

Szanowni Państwo.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem, wprowadzamy zmiany w rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I oraz przedszkoli można pobrać na naszej stronie internetowej www.spczyzow.pl
Wypełnioną Kartę można przesłać elektronicznie na adres szkolaczyzow@op.pl,
można również wysłać skan lub zdjęcie wypełnionej Karty zgłoszenia. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia elektronicznie, można go składać w sekretariacie szkoły, od 23 marca w godzinach od 8 do 13. W takim przypadku bardzo prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie higieny.

Marzena Drobiazg
dyrektor ZSiP w Czyżowie Szlacheckim