INFORMACJA W SPRAWIE DOKONANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

Nowy projekt 5
Nowy projekt 5

Informacja

w sprawie dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  1. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane ( najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą.
  2. W przypadku wysłania zgłoszenia poczta lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu Gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny),

adres poczty elektronicznej: urzad@zawichost.pl

Tel. 158364115,  Fax. 158364051