e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

logo rozbudowa infrastruktury informatycznej
logo rozbudowa infrastruktury informatycznej

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

W grudniu 2015 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Projekt w pierwotnej fazie realizowany był wspólnie ze 107 Partnerami tj. Województwem Świętokrzyskim (będącym Liderem Partnerstwa i jednostką zarządzającą projektem) oraz z 94 gminami i 13 powiatami województwa świętokrzyskiego.

Przyjęte w projekcie rozwiązania czynią go innowacyjnym ze względu na wdrażany nowy sposób pracy rozwiązań informatycznych urzędu. Jest to również pierwszy projekt wojewódzki, o tak daleko idącym stopniu integracji pomiędzy platformą ePUAP, usługami elektronicznymi dla mieszkańców, obiegiem dokumentów, a systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w jednostkach samorządu terytorialnego.

Założenia projektu odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i w pełni odpowiadają kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie

Cele projektu

–     podniesienie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego regionu poprzez stworzenie warunków do powszechnego stosowania usług e-administracji,

–     podniesienie potencjału instytucjonalnego umożliwiającego wdrożenie nowego modelu zarządzania e-rozwojem regionu w obszarze administracji samorządowej województwa.

–     wzmocnienie potencjału organizacyjnego JST poprzez wdrożenie systemów informatyki zarządczej.

–     podniesienie jakości usług publicznych poprzez uruchomienie funkcjonalności
e-Urzędu.

–     stworzenie nowoczesnej platformy technologicznej o dużym potencjale rozwojowym,

–     podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych w JST,

–     doposażenie urzędów w sprzęt i oprogramowanie,

Strona : https://www.e-swietokrzyskie.pl/riijst/