SPOTKANIE INFORMACYJNE

New Project 2
New Project 2

W związku z planowanym naborem wniosków na dofinansowanie grantów dla organizacji pozarządowych działających na obszarze gmin Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, wszystkich zainteresowanych przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP i innych organizacji, zapraszamy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, które odbędzie się 27 lutego o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie.