Zawichost istotnym miejscem na mapie powstańczej regionu świętokrzyskiego – Radio Kielce 19.01.2020r

9999
9999

W Zawichoście odbyły się uroczystości z okazji 157. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobie braci Ludwika i Kazimierza Nurowskich, powstańców styczniowych. Następnie w kościele parafialnym odbyła się msza w intencji ojczyzny i uczestników zrywu narodowego.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Kwitek powiedział, że Zawichost odegrał znaczącą rolę w powstaniu styczniowym. Na terenie dawnego województwa sandomierskiego, było to jedyne miejsce, w którym powstańcy bezkrwawo opanowali miasto mając przeciwko sobie około stu pograniczników, którzy tam stacjonowali. Powstańcami dowodził ówczesny burmistrz Zawichostu Leon Wilski, ogłoszono manifest uwłaszczeniowy, dzięki czemu pozyskano w szeregi wielu chłopów.

Poseł Marek Kwitek stwierdził, że powstanie styczniowe było testamentem wolności, na którym wychował się Józef Piłsudski i całe jego pokolenie.

– Gdyby nie wybuch tego powstania trudno sobie wyobrazić, czy bylibyśmy gotowi na niepodległość w 1918 roku –  dodał parlamentarzysta.

Marek Jońca, członek zarządu województwa świętokrzyskiego powiedział, że uroczystości zorganizowane w Zawichoście są ważne dla całego regionu, ponieważ powstanie styczniowe było kolejnym zrywem w drodze do niepodległej Polski.

– Ziemia sandomierska i kielecka pełna była przelanej krwi powstańców, dlatego trzeba pamiętać o tamtych wydarzeniach i na tej pamięci budować patriotyzm – mówił.

Burmistrz Zawichostu Katarzyna Kondziołka stwierdziła, że poprzez udział w uroczystościach zarówno mieszkańcy miasta, jak i gminy oddają hołd wszystkim powstańcom styczniowym ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych bohaterów.

– To jest ważne także ze względu na potrzebę budowania tożsamości i silnych więzów wspólnoty zawichojskiej. Bez tej pamięci nie ma tożsamości – zakończyła pani burmistrz.

Po mszy odbyły się uroczystości przy tablicach pamiątkowych znajdujących się obok kościoła. Jedna z nich poświęcona jest braciom Nurowskim, a drugą odsłonięto z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Uroczystości odbyły się w asyście wojskowej 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Na zakończenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury można było posłuchać prelekcji posła Marka Kwitka, dotyczącej powstania styczniowego w Zawichoście, po czym z programem  artystycznym wystąpiły dzieci i młodzież działające w sekcjach domu kultury.