Odbiór ulicy Głebokiej w dniu 13.12.2019r

ice screenshot 20200401 183013
ice screenshot 20200401 183013
News zdjęcie id 654

Zakończono budowę ulicy Głębokiej w Zawichoście. Dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 79% wartości zadania wybudowano 365 mb drogi.

Obraz może zawierać: 6 osób, w tym Katarzyna Kondziołka, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, dziecko, buty, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: drzewo, roślina, buty, na zewnątrz i przyroda